Phát cơm từ thiện

Chiều thứ 7 ấm áp cùng người nghèo

Chiều thứ 7, Tuần đầu năm mới, xong công việc cơm áo gạo tiền, chúng ta lại tìm đến các cụ già trên khắp các nẻo đường Sài Gòn.