Chung tay góp sức

Chương trình quyên góp giúp đỡ người nghèo ăn tết Đinh Dậu 2017

Hội thiện nguyện Huy Hoàng Minh phát động, kêu gọi và thực hiện chương trình Tết yêu thương mùa thứ 2 do hội thực hiện.

Chung tay góp sức

Với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tiếp nối những chương trình từ thiện tới các mảnh đời khó khăn, các em thiếu nhi nghèo vượt khó.