Tuyển dụng vị trí kế toán

Công ty TNHH SX TM DV Huy Hoàng Minh tuyển dụng vị trí kế toán, Trân trọng mời các ứng viên nộp hồ sơ phỏng vấn.

Công ty Huy Hoàng Minh tuyển dụng vị trí kế toán

Công ty TNHH SX TM DV Huy Hoàng Minh tuyển dụng vị trí kế toán kiêm trợ lý kinh doanh, Trân trọng mời các ứng viên nộp hồ sơ phỏng vấn.