Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Được hình thành từ năm 2006, tiền thân là DNTN Huy Hoàng Minh chuyên về Nhựa. Năm 2008, sau sự hợp tác với Công ty Sungil đến từ Hàn Quốc để cùng xây dựng và phát triển một hệ thống về dây chuyền sản xuất, gia công nhựa kỹ thuật, nhựa công nghiệp tại Việt Nam.