Tuyển dụng vị trí kinh doanh

Công ty TNHH SX TM DV Huy Hoàng Minh tuyển dụng vị trí kinh doanh, Trân trọng mời các ứng viên nộp hồ sơ phỏng vấn.

Tuyển dụng vị trí kinh doanh

Công ty TNHH SX TM DV Huy Hoàng Minh tuyển dụng vị trí kinh doanh, Trân trọng mời các ứng viên liên hệ và nộp hồ sơ phỏng vấn tại 499/9 Lê Quang Định, P1, Q, Gò Vấp